Ćwiczenia wykorzystujące naturalne sytuacje

Luty 2012

Ćwiczenia wykorzystujące naturalne sytuacje:

Ćwiczenia usprawniające wymowę głosek sz, cz, ż, dż

Luty 2012

Ćwiczenia usprawniające wymowę głosek sz, cz, ż, dż:

Ćwiczenia usprawniające głoskę r

Luty 2012

Ćwiczenia usprawniające głoskę r:

Ćwiczenia w formie zabawy

Luty 2012

Ćwiczenia w formie zabawy:

  1. Balonik – nadymanie policzków przy ściągniętych ustach. Dla urozmaicenia można także bawić się w baloniki, które pękają przekłute palcami.
  2. Niejadek – usta wciągamy w głąb jamy ustnej.
  3. Czytaj dalej “Ćwiczenia w formie zabawy” »

Ćwiczenia usprawniające artykulację głoski s

Luty 2012

Ćwiczenia usprawniające artykulację głoski s:

Ćwiczenia logopedyczne

Luty 2012

Wyrazistość naszych wypowiedzi zależy przede wszystkim od sprawności aparatu artykulacyjnego. Kiedy wymawiamy poszczególne dźwięki mowy, to towarzyszy temu poruszanie się warg, podniebienia miękkiego, języka oraz żuchwy. Wykonywane ruchy muszą być dokładne i uzyskiwane w określony sposób, w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład realizując głoskę s, należy zbliżyć do siebie siekacze, co też możliwe wyłącznie przy prawidłowym zgryzie. Żeby poprawnie artykułować dźwięki, wymagana jest zatem zarówno sprawność mówiącego, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Czytaj dalej “Ćwiczenia logopedyczne” »

Seplenienie

Luty 2012

Seplenienie (sygmatyzm) – polega ono na nieprawidłowej realizacji głosek zębowych (dentalizowanych): syczących (s, z, c, dz), szumiących (š, ž, č, dż) i ciszących (ś, ź, ć, dź). Rozróżnia się następujące rodzaje seplenienia:

Ubezdźwięcznianie

Luty 2012

Mowa bezdźwięczna to zaburzenia, które objawia się nieprawidłowościami w realizacji dźwięczności polegające na niewymawianiu głosek dźwięcznych oraz na zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi bądź też myleniu obu szeregów. Wyjątkiem są tu  samogłoski oraz spółgłoski sonorne: r, l, m, n, li, j, m, ń.

Czytaj dalej “Ubezdźwięcznianie” »

Rotacyzm

Luty 2012

Rotacyzm (reranie) – wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski r. Jej przyczynami może być budowa anatomiczna języka (np. zbyt krótkie wędzidełko, zbyt duży lub krótki i gruby język, rozszczep podniebienia miękkiego, ogólna mniejsza ruchomość koniuszka języka), brak umiejętności słuchowej rozróżniania głosek,  nieprawidłowe wzorce wymowy z otoczenia.

Czytaj dalej “Rotacyzm” »

Jąkanie

Luty 2012

Jąkanie jest zaburzeniem płynności, rytmu i tempa mówienia. Początek jąkania najczęściej ma miejsce w okresie tworzenia się umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami, tj. między 2-3 a 7 rokiem życia.

Czytaj dalej “Jąkanie” »