Dyslalia

luty 2012

Dyslalia [z greckiego dys -zaburzenie; lalia – mowa] to wada polegająca na realizacji fonemów niezgodnie ze zwyczajem społecznym, normą w danym języku. Stanowi ona opóźnienie w przyswajaniu sobie języka z powodu opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych. Zachowane są rytm, akcent, melodia, lecz mowa jest zatarta, mało zrozumiała bądź też zupełnie niezrozumiała (bełkot).

Czytaj dalej “Dyslalia” »

Wady wymowy

luty 2012

Mowa nie należy do wrodzonych umiejętności. Dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia, głównie od matki, którą stara się naśladować. Największe znaczenie w toku przyswajania mowy ma słuch.  Dziecko uczy się nazewnictwa, kojarzenia danego słowa z konkretnym przedmiotem oraz koordynacji ruchów różnych grup mięśniowych narządów mowy. Zaburzenia mowy powodują zarówno społeczne (utrudnienia w komunikacji), jak i poznawcze konsekwencje. Opóźniony rozwój mowy obniża także poziom intelektualny dziecka.

Czytaj dalej “Wady wymowy” »

Neurologopedia

luty 2012

Neurologopedia jest działem logopedii, zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Ta specjalizacja umożliwia prowadzenie terapii z pacjentami, którzy pomimo sprawnego aparatu mowy nie mówią bądź też utracili tę umiejętność.

Czytaj dalej “Neurologopedia” »

Logopedia

luty 2012

Mowa stanowi najdoskonalszą formę komunikacji. Ten dźwiękowy system porozumiewania się oraz specyficzny kod nadawczo-odbiorczy jest bardzo skomplikowanym procesem, który dość łatwo ulega różnego rodzaju zaburzeniom. Utrata mowy czy też inne anomalie z nią związane mogą w znaczący sposób odbić się na rozwoju emocjonalno-osobowościowym człowieka. Im szybciej rozpocznie się terapię zaburzeń mowy, tym efektywniej przebiegać będzie sam proces rehabilitacji.

Czytaj dalej “Logopedia” »