Artykuły dla kategorii ‘Wady wymowy’

Seplenienie

luty 2012

Seplenienie (sygmatyzm) – polega ono na nieprawidłowej realizacji głosek zębowych (dentalizowanych): syczących (s, z, c, dz), szumiących (š, ž, č, dż) i ciszących (ś, ź, ć, dź). Rozróżnia się następujące rodzaje seplenienia:

Ubezdźwięcznianie

luty 2012

Mowa bezdźwięczna to zaburzenia, które objawia się nieprawidłowościami w realizacji dźwięczności polegające na niewymawianiu głosek dźwięcznych oraz na zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi bądź też myleniu obu szeregów. Wyjątkiem są tu  samogłoski oraz spółgłoski sonorne: r, l, m, n, li, j, m, ń.

Czytaj dalej “Ubezdźwięcznianie” »

Rotacyzm

luty 2012

Rotacyzm (reranie) – wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski r. Jej przyczynami może być budowa anatomiczna języka (np. zbyt krótkie wędzidełko, zbyt duży lub krótki i gruby język, rozszczep podniebienia miękkiego, ogólna mniejsza ruchomość koniuszka języka), brak umiejętności słuchowej rozróżniania głosek,  nieprawidłowe wzorce wymowy z otoczenia.

Czytaj dalej “Rotacyzm” »

Jąkanie

luty 2012

Jąkanie jest zaburzeniem płynności, rytmu i tempa mówienia. Początek jąkania najczęściej ma miejsce w okresie tworzenia się umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami, tj. między 2-3 a 7 rokiem życia.

Czytaj dalej “Jąkanie” »

Dyslalia

luty 2012

Dyslalia [z greckiego dys -zaburzenie; lalia – mowa] to wada polegająca na realizacji fonemów niezgodnie ze zwyczajem społecznym, normą w danym języku. Stanowi ona opóźnienie w przyswajaniu sobie języka z powodu opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych. Zachowane są rytm, akcent, melodia, lecz mowa jest zatarta, mało zrozumiała bądź też zupełnie niezrozumiała (bełkot).

Czytaj dalej “Dyslalia” »

Wady wymowy

luty 2012

Mowa nie należy do wrodzonych umiejętności. Dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia, głównie od matki, którą stara się naśladować. Największe znaczenie w toku przyswajania mowy ma słuch.  Dziecko uczy się nazewnictwa, kojarzenia danego słowa z konkretnym przedmiotem oraz koordynacji ruchów różnych grup mięśniowych narządów mowy. Zaburzenia mowy powodują zarówno społeczne (utrudnienia w komunikacji), jak i poznawcze konsekwencje. Opóźniony rozwój mowy obniża także poziom intelektualny dziecka.

Czytaj dalej “Wady wymowy” »